Đừng mong quản lý được thời gian

Chẳng ai có thêm được thời gian, nhưng ít nhất là có thể có được “cảm giác” ấy.

Leave a Reply